Fra d. 1. januar 2015 er der fast nattevagt på Borgerskolen.
Dette for at give husets beboere en større tryghed
– også om natten.