Værdier

Borgerskolens værdier

Formål
KFUM’s Sociale Arbejdes formål er på den danske Folkekirkes grund at yde en social og diakonal indsats og bidrage til at skabe værdige kår for mennesker.

Grundholdning
Vores grundholdning er – med udgangspunkt i det kristne menneskesyn – at hvert enkelt menneske er skabt i Guds billede og elsket af ham. Ethvert menneske er derfor ubetinget værdifuldt. Det har ret til et værdigt liv og krav på en menneskeværdig behandling.
I KFUM’s Sociale Arbejde har omsorgen for de svage den højeste prioritet.
 
Diakoni er for os
– kristen næstekærlighed i praksis.
– at omsætte det kristne menneskesyn til handling.
– at møde det enkelte menneske der, hvor det er.
– at vise omsorg for andre mennesker.
– at være til stede, hvor afmagt og modløshed råder.
– at være talerør for de mennesker, der ikke er i stand til at tale egen sag.
Diakonien udspringer af troen på Guds kærlighed.
Diakonien retter sig mod det menneske, der har brug for et medmenneske.
 
Mål
Vores mål er at møde mennesket, som det er – med respekt, tillid og omsorg – samt at tilbyde oplysning, forebyggelse og behandling i forhold til misbrug. Vi ønsker fortrinsvis at yde en social og diakonal indsats blandt mennesker med alkoholmisbrug og andre former for misbrug, samt mennesker med psykiske vanskeligheder og socialt svagt stillede børn, unge og voksne.

Vi kendes på et kristent miljø

Støtte og personlig afklaring i en ramme af professionel omsorg

Mangfoldighed er en styrke

Altid tid til en samtale

Vi kendes på et kristent miljø

Støtte og personlig afklaring i en ramme af professionel omsorg

Mangfoldighed er en styrke

Altid tid til en samtale

KONTAKT OS

 

Borgerskolen Lemvig

Skolegade 12

7620 Lemvig

Borgerskolen satser på det sikre

Borgerskolen satser på det sikre

Det blev den konstituerede leder af Borgerskolen, Tine Olesen, som nu også er udnævnt til at være den nye leder af tilbudet i Skolegade i Lemvig.Hun afløser dermed Tina Dominicussen, som stoppede i foråret. Tine Olesen er fastansat som leder fra årsskiftet. Inden hun...

read more

Borgerskolen i Lemvig skal have ny Forstander

Efter en periode med sygefravær har Forstander Tina Dominicussen  sammen med Borgerskolens bestyrelse indgået en aftale som betyder, at Tina Dominicussen er stoppet som leder af Borgerskolen i Lemvig. Bestyrelsen har samtidig konstitueret souschef Tine Olesen som...

read more

JUBILÆUMSFILM OM 100 ÅRS INDSATS FOR UDSATTE MENNESKER

Landsorganisationen KFUM's Sociale Arbejde blev grundlagt i 1918 og kan derfor i 2018 fejre 100-års jubilæum som selvstændig landsorganisation. Men jubilæet fejres blandt andet også med udgivelsen af en jubilæumsfilm, det tegner et billede af 100 års socialt arbejde...

read more
Kfum`s Sociale Arbejde tilbyder gratis konfliktløsning

Kfum`s Sociale Arbejde tilbyder gratis konfliktløsning

En låst konflikt er en af de mest drænende situationer, som mennesker kan befinde sig i, og depression, stress og angst ses ofte hos mennesker i svære konflikter. Derfor kan konfliktmægling være et rigtig godt værktøj til at få løst en konflikt og komme videre i...

read more
SELVEJE DANMARK

SELVEJE DANMARK

Brancheforeningen for selvejende organisationer Ifbm at Borgerskolen overgår fra,  at have haft en driftsaftale med Lemvig kommune til, at blive en selvejende institution under Kfum`s Sociale Arbejde i Danmark med virkning fra d. 1. juli 2016, har vi opnået medlemskab...

read more
GRATIS HJÆLP TIL MÆND I KRISE

GRATIS HJÆLP TIL MÆND I KRISE

Borgerskolen tilbyder nu gratis psykologisk rådgivning til mænd der befinder sig i en eksistentiel krise som følge af skilsmisse, hjemløshed eller misbrug. Psykoterapeut Poul Tambjerg har  konsultation på Borgerskolen hvor han træffes efter aftale.Alle kan rette...

read more

FIND OS HER

KONTAKT OS

 

Borgerskolen Lemvig

Skolegade 12

7620 Lemvig

FIND OS HER