Efter en periode med sygefravær har Forstander Tina Dominicussen  sammen med Borgerskolens bestyrelse indgået en aftale som betyder, at Tina Dominicussen er stoppet som leder af Borgerskolen i Lemvig. 
Bestyrelsen har samtidig konstitueret souschef Tine Olesen som aktuel leder af Borgerskolen, indtil der er fundet en ny Forstander.
 
På Bestyrelsens vegne
Kim Eriksen
Formand for bestyrelsen